DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Doç. Dr. Hasan ÇİFTÇİ

+90 543 467 10 88

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Sedat CERECİ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Prof. Dr. Derya ÖCAL

Prof. Dr. Ceyhan KANDEMİR

Prof.  Dr. Fisun TOPSÜMER

Prof. Dr. mehmet YILMAZ
Doç. Dr. Rengim Sine NAZLI

Doç. Dr. Ali Fikret AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Hicran Özlem ILGIN

Dr. Aboullatiff GARROURI

Elena MAGLIO

Josué BECERRA

KOORDİNATÖR

Alina AMANZHOLOVA

iletisimiksad@gmail.com